قالیباف: ۴ درصدی‌های رانت‌خوار هر روز بر ثروت‌شان افزوده و فربه‌تر می‌شوند

🔹امنیت فقط بُعد فیزیکی ندارد، بعد روانی، اجتماعی و اقتصادی هم دارد. وقتی اتفاقاتی در کشور می‌افتد که سرمایه مردم به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند، مردم از نظر ذهنی و از منظر اقتصادی احساس ناامنی می‌کنند

🔹اغلب مسئولان ما متاسفانه میان مردم نیستند و خالی بودن جیب و کارت بانکی را درک نکرده‌اند، شرمنده زن و بچه‌شان نمانده‌اند.

🔹وقتی رابطه جای قانون را می گیرد، دلال قوی‌تر از تولیدکننده می شود.

🔹مبلغ مالیات ۱۰۰ نفر که مالیات واقعی نمی‌دهند، بیشتر از ۲ میلیون مؤدی کم درآمد است/تسنیم #سیاسی

@AkhbareFori