🔹مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری را ارشاد صادر می‌کند، نه صداوسیما
🔺کار سازمان جدید رسانه ملی غیرقانونی است
�

🔹مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری را ارشاد صادر می‌کند، نه صداوسیما

🔺کار سازمان جدید رسانه ملی غیرقانونی است

🔺رسانه‌ها گزارشات خود را اعلام کنند

انتقاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از فعالیت غیرقانونی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر صداوسیما