♦#چند_خبر_کوتاه

🔹در مصاحبه با شبکه NBC؛ ظریف: من هنوز همان وزیر خارجه‌ای هستم که با جان کری به روشی قابل احترام رفتار کردم

🔹تردد در بیشتر محورهای خراسان شمالی، قوچان ـ درگز و زنجان ـ طارم فقط با زنجیرچرخ ممکن است.

🔹روزنامه اعتماد: ۱۹ نفر از لیست ۳۰ نفره کاندیداهای کارگزاران را کسی نمی شناسد

@AkhbareFori