♦#چند_خبر_کوتاه

🔹دادستان کل کشور: دادستان‌ها، دادیارها و باز پرسها از بازداشت‌های غیرضروری اجتناب کنند. تا جایی که قانون الزام نکرده، از قرار بازداشت استفاده نکنند.

🔹معاون وزیر ارتباطات: در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد!

🔹رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس: منطقی پشت استیضاح وزرا نیست. استیضاح وزرا معطوف به منافع ملی و منافع مردم نیست.

@Akhbarefori