یک آرایشگر اردنی فیس بوک پست گذاشته بود که چقدر نیوزیلند نایسه برای زندگی انتخابش کردم چون کسی کاری نداره بهم که کی هستم

باهام مثل یک انسان برخورد میکنن و هرچی بخوام میتونم بشم....

🔹سه ماه بعد این پست خودش و دخترش توسط یه تروریست مسیحی ترور شدند😐

@AkhbareFori