یک آرایشگر اردنی فیس بوک پست گذاشته بود  که چقدر نیوزیلند نایسه برای زندگی انتخابش کردم چون کسی کاری نداره بهم

یک آرایشگر اردنی فیس بوک پست گذاشته بود که چقدر نیوزیلند نایسه برای زندگی انتخابش کردم چون کسی کاری نداره بهم که کی هستم

باهام مثل یک انسان برخورد میکنن و هرچی بخوام میتونم بشم....

🔹سه ماه بعد این پست خودش و دخترش توسط یه تروریست مسیحی ترور شدند😐

@AkhbareFori