⚠️تلفن ۱۱۵به فوریت‌های پزشکی اختصاص دارد

🔹رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه تلفن ۱۱۵ به فوریت های پزشکی اختص

⚠️تلفن ۱۱۵به فوریت‌های پزشکی اختصاص دارد

🔹رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه تلفن ۱۱۵ به فوریت های پزشکی اختصاص دارد از هموطنان خواست این خط را اشغال نکنند و برای موضوع کرونا با سامانه ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

@AkhbareFori