کاهش دوساعته ادارات برای مقابله با ⁧کرونا

🔹سخنگوی وزارت بهداشت: ساعات کاری ادارات با تصمیم ستاد استانی مقاب

کاهش دوساعته ادارات برای مقابله با ⁧کرونا

🔹سخنگوی وزارت بهداشت: ساعات کاری ادارات با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا و استانداران، دو ساعت کاهش پیدا می‌کند.

@AkhbareFori