پیشنهادات غربی‌ها برای سناریوی مذاکره

🔹ربایکوف: رئیس جمهور آمریکا امتیاز بدهد تا ایران به مذاکره جذب شود

🔹پل پیلار: ترامپ برای آغاز باید بخشی از تحریمهای نفتی خود علیه ایران را پیش از جدی شدن مذاکرات و برای نشان دادن درستی نیتش تعلیق کند

🔹بلومبرگ: ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها علیه ایران را داد که این پیشنهاد با مخالفت جان بولتون روبرو شد

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1371642