♦️شفافیت آرا خوب است، اگر گروه فشار نباشد!

علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس:

🔹به طور کلی بنده با شفافیت آرا موافقم، اما در شرایط فعلی شفافیت آرا را برای همه نمایندگان مجلس مناسب نمی‌دانم

🔹دلیل مخالفتم برای شفافیت همه نمایندگان این است که در مسائل مورد اختلاف اگر آراء نمایندگان اعلام شود، بسیاری از آنها در حوزه‌های انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

#شفافیت_آرا

#شفافیت_مجلس

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1361821