نقش پول در اخذ آرای نمایندگان بیشتر شده است

جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس:

🔹در برخورد با تخلفات انتخاباتی تساهل و تسامح صورت می‌گیرد

🔹برخی کاندیدها با دادن مجالس ناهار و شام و هزینه‌های جمع کردن مردم و به اشکال گوناگون اقدام به جمع کرددن رای می‌کنند

🔹مسوولین پیگیر رسیدگی به تخلفات نیستند

#شفافیت_آرا

#شفافیت_مجلس

متن گفتگوی خبرفوری در خصوص لزوم شفافیت منابع مالی کاندیدهای مجلس را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1362348