🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): فرصت ‌ها چون ابر بهارى در می‌گذرند؛ پس آن را در انجام دادن انواع خیر غنیمت بدانید؛ زیرا در غیر این صورت پشیمانى به بار می‌آید.

#صبح_نو

⏳امروز ‌شنبه

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

۲۱ محرم ۱۴۴۱

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM