♦️اول مهر...

🔹چه حس خوبیه وقتی روز اول مهر دست یه بچه رو بگیری ببری مدرسه، ببریش بنشونیش پشت میز اول، کیک و آبمیوه شو بدی دستش و ازش بپرسی چه حسی داری؟!

🔹امکان نداره یه لبخند پت و پهن تحویلت نده و نگه خیلی خوبه

🔹این تویی که باید قوانین زندگی رو یادش بدی، باید بدونه هر چقدر بیشتر تقلب کنه بیشتر از رویاهاش دور میشه، هرچقدر بیشتر بخواد شبیه همکلاسی‌هاش باشه بیشتر از خودش دور میشه، وهر چقدر بیشتر بخواد از درس و مشقش بخاطر بازی بزنه روز آخر بیشتر خسته میشه،

آره این تویی که باید یادش بدی، پیوسته درس بخونه و اهل اندیشه باشه، آدم‌ها رو دوست داشته باشه و سعی کنه مفید باشه ...

🔹فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک 🍀

@AkhbareFori