اینفوگرافیک / ۱۲ راه ساده برای جلوگیری از هدررفت گاز

🔹با اوج‌گیری سرمای زمستان، میزان استفاده از گاز تا حد چشمگیری افزایش می‌یابد. برای کاهش میزان هدررفت گاز چه راهکارهایی وجود دارد؟ در این اینفوگرافیک ۱۲ راه ساده معرفی شده است.

@AkhbareFori