♦️زنگ مقابله با ویروس در کشور نواخته شود

🔹بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های درحال ساخت با سرعت تکمیل شوند

🔹کلاس‌های آموزشی در خصوص پیشگیری کرونا در مدارس و ادارات کشور برگزار شود

⚠️کم کاری مسئولین بازهم به گردن مردم نیفتد!

@AkhbareFori