♦️روایت صدر از نظر رهبری درباره لوایح FATF : فرمودند "هر تصمیمی مجمع گرفت اتخاذ کنید" صدر عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹یک نقل‌قول مربوط به آقای روحانی است که گفتند رهبری مخالفتی ندارد 🔹اما نقل قول غیرمستقیم در این رابطه از سوی آقای آملی لاریجانی…