آمریکا به احتمال خروج ایران از NPT واکنش نشان داد

🔹نماینده آمریکا در امور خلع‌سلاح گفت تهدید ایران به خروج از پیمان NPT مسئله‌ای بسیار بسیار ناخوشایند است و پیامی بسیار بسیار منفی به جامعه بین‌الملل می‌فرستد.

🔹او از ایران خواست با آمریکا وارد مذاکره شده و به توافقی دست یابد که نه تنها مسئله هسته‌ای، بلکه دیگر موضوعات مایه نگرانی واشنگتن، از جمله اشاعه و تولید موشک‌های بالستیک را هم در بربگیرد.

@AkhbareFori