جالبه بدونید آزمایش سقوط قطره قیر طولانی‌ترین آزمایش در حال انجام تاریخه!

این آزمایش از سال ۱۹۲۷ در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در حال انجامه و تا سال ۲۰۰۰، ۸ قطره افتاده که نشون میده گرانروی این قیر حدودا ۲۳۰ میلیارد برابر آب است!

@Akhbarefori