♦️شوک جدید یارانه‌ای / یارانه نقدی در سال بعد کمتر از امسال خواهد بود؟ 🔹با وجود اعلام افزایش مبلغ یارانه نقدی در سال ۹۹ بازای هرنفر ۷۲هزار تومان، سخنگوی ستاد بودجه ۹۹ گفته، این عدد باتوجه به جمع دو یارانه نقدی و معیشتی، در مجموع کمتر از یارانه پرداختی در…