مسعود ده‌نمکی: در گردان حمزه، ‌من خودم یکی از اخراجی‌ها بودم

🔹وقتی فرمان قطعنامه جنگ را می‌شنیدم، انگار امام جای همین رزمندگان صفر بی‌درجه است

🔹واقعیت جبهه آنقدرها هم پاستوریزه نیست و همه شهدا و رزمندگان، لزوما نمازشب‌خوان و پسر پیغمبر نبودند؛ ما حتی یک یگان از مجرمین محکوم به اعدام داشتیم

🔹هر وقت، ‌از جبهه صحبت شد کسی اجازه نداشت از فرماندهی بگوید که فرار و سپس سربازانش را رها کرد

حرف‌های تند و جنجالی کارگردان اخراجی‌ها را اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/112264