‏برنده یک میلیون دلاری امریکن‌گات‌تلنت امسال یک پسر “نابینا” بود که اوتیسم هم داشت؛ پیانو میزد و می‌خوند

ازش پرسیده بودن اگر ببری با این پول چه کار میکنی؟ گفت کلی پیانو میخرم در رنگ‌های مختلف.😍

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو