تعویض پرچم ایران در کارخانه نیشکر هفت تپه توسط کارگران

🔹به گفته کارگران، مالک شرکت از زمان خریداری نیشکر هفت تپه (نزدیک به ۴ سال پیش) تا کنون اقدامی برای تعویض پرچم فرسوده انجام نداده و کارگران با هزینه شخصی دست به این اقدام زدند.

پی‌نوشت:چقدر زیباست کارگرانی که به شدت مشکل اقتصادی دارند با هزینه خودشون پرچم کشورشون رو تعویض می‌کنند، ممنون باغیرت‌ها❤👏

@AkhbareFori