به نظر شما چرا ۲۵۰ هزار یورو پول نقد در خانه یک نماینده مجلس باید وجود داشته باشد؟! public poll چون نهادهای نظارتی نتونن دارایی‌ جناب نماینده رو بررسی کنن – 16K 👍👍👍👍👍👍👍 90% چون ممکنه کار پیش بیاد پول لازم میشه – 1K 👍 7% چون بانک‌ها قابل اعتماد نیستن – 596…