سرقت از کودکان

🔹آویختن طلا به کودکان و رها کردن آنها به تنهایی در کوچه یا پارک‌ها، هم خطرآفرین است و هم آنها را تبدیل به سوژه‌ای مناسب برای سارقان می‌کند...

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو