اقدام به خودکشی یک خانواده پناهنده در سوئد

🔹روز گذشته این خانواده به علت اینکه حکم اخراج از سوئد برایشان صادر شده بود بقصد خودکشی خود را روی ریل قطار انداختند.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو