♦️رفیقدوست:عامل ترور حجاریان را من به وزارت‌اطلاعات معرفی کردم

رفیقدوست:

🔹علی‌ربیعی(سخنگوی امروز دولت) تعجب کرد وقتی عامل ترور حجاریان را لو دادم .

🔹من سعید حجاریان را ضد انقلاب نمی‌دانم، حتی سعید عسگر که قصد ترور سعید حجاریان را داشت را من به وزارت اطلاعات معرفی کردم و قبل از آن هیچ‌کس خبر نداشت

🔹امام فرمودند زندان‌های در اختیار سپاه را بررسی کنید چون گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری در آنها ارائه می‌شود./ روزنامه آرمان ملی

@AkhbareFori