کنایه‌ رشیدپور به نمایندگان مجلس بابت تصویب طرح گرفتن مالیات خروج از کشور:

🔹حدود شانزده کشور در جهان مالیات سفر هوایی می‌گیرند. انگلستان، آلمان، کرواسی، آفریقای جنوبی، پرتقال، ایرلند و ... به جای انتقاد، قدردان نمایندگان فهیم مجلس باشیم که کشورمان را وارد باشگاه بیست تای جهان کرده و برگی زرین به همه‌جایمان اضافه فرمودند!

@AkhbareFori