♦️حیدر مستخدمین حسینی: دولت و مجلس فعلی بدترین عملکرد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب را داشتند

معاون اسبق بانک مرکزی:

🔹ارزیابی کارکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم در زمینه‌های اقتصادی و قوانین مصوب حاکی از آن است که این دولت و مجلس بدترین دولت و مجلس بعد از انقلاب بوده‌اند.

🔹اگرچه مسئولان در همایش‌ها از اوضاع خوب صادرات تعریف می‌کنند اما واقعیت آن است که نهادینه شدن صادرات با این آمار و ارقام امکان‌پذیر نیست.

@AkhbareFori