♦️اختلال اینترنتی نداریم، حمله سایبری است

🔹معاون وزیر ارتباطات: این روزها حملات سازمان‌یافته از خارج از کشور به زیرساخت‌ها انجام می‌شود و حجمش بسیار گسترده است

🔹این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

🔹کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است

🔹ما نگرانیم با حمله کاری کنند که کیفیت اینترنت کاهش یابد و از این طریق نارضایتی ایجاد شده و یا این نگرانی ایجاد شود که خود حاکمیت کیفیت اینترنت را پایین می‌آورد/ جام جم

@AkhbareFori