‏همه‌ی ما بارها کنار خیابون ایستاده‌ایم تا تاکسى بگیریم...

از برف و بارون که بگذریم در شرایط عادى یک فرد فاقد معلولیت در زمانى بسیار کوتاه موفق به گرفتن تاکسى می‌شود

اما ‎فرد داراى معلولیت چطور؟

این فیلم کوتاه را ببینید و لطفا نشر دهید

@AkhbareFori