حمله تند در برنامه تلویزیونی هفت به حضور مهناز افشار در یک شبکه خارجی

🔹ایشان اندازه یک هنرمند نیست؛ من کراهت دارم اسم ایشون رو به زبون بیارم

نظر شما درباره نقدها به مهناز افشار چیست؟ اینجا کامنت بگذارید

sornakhabar.com/newsview/121834