♦️۳ ایراد بزرگ طرح ملی مسکن به روایت عضو سابق شورای عالی مسکن

افشین پروین‌پور، اقتصاددان:

🔹اقساط طرح ملی مسکن ماهانه حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، حتی اقشار متوسط هم توانایی پرداخت چنین رقمی را ندارند!

🔹نرخ سود ۱۸ درصدی برای تسهیلات این طرح منطقی نیست.

🔹متقاضی باید ۴۰ درصد هزینه ساخت را در ابتدای طرح به عنوان آورده بیاورد که این در توان خیلی از متقاضیان نیست.

🔹طرح ملی مسکن حقانیت مسکن مهر را ثابت کرد./ نود اقتصادی

@Akhbarefori