این فرزند دلبند ایران با تمام سادگی‌هایش با لهجه زیبای بلوچستانی میگوید ما از سردی مردیم گناه داریم

به فریاد سیل زده‌ها برسید!

#سیستان_و_بلوچستان_را_دریابیم

#اخبارفوری_سیستان_و_بلوچستان را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAAD-UKN1dpieuvZKa4A