وقتی رسانه‌های آمریکایی، دست ایران را پشت محاکمه ترامپ می‌بینند

🔹در دل کنگره آمریکا نمایندگان دموکراتی وجود دارند که بیشترین تاثیر را بر تصمیمات پلوسی داشته وعلاوه بر این می توانند  متحد ایران هم باشند. تا پیش از این، جمهوری خواهان و دموکراتها در یک چیز مشترک بودند و آن دشمنی با ایران، تحریمها و مبارزه تمام قد در منطقه خاورمیانه بود. اکنون نطفه ای در دل کنگره شکل گرفته که این رویه را تغییر داده است

با فراکسیون زنان مسلمان کنگره آمریکا بیشتر آشنا شوید

khabarfoori.com/detail/1645066