♦#چند_خبر_کوتاه

🔹ادیانی نماینده قائمشهر(مازندران): وزارت خارجه با سفیر انگلیس انقلابی برخورد کند. گویا روباه پیر هر روز بر این باور است که قجری‌ها و پهلوی‌ها در ایران حکومت می‌کنند.

🔹پارسایی نماینده شیراز: آقای روحانی و بقیه عزیزان دنبال بیانیه دادن نباشید. خطاکاران در هر رده‌ای یا استعفا دهند یا عزل شوند.

🔹نخست‌وزیر ژاپن: هرگونه رویارویی نظامی در منطقه که در برگیرنده کشوری مانند ایران باشد، نه تنها بر صلح و ثبات منطقه که بر صلح و ثبات تمام جهان اثر خواهد گذاشت.

@Akhbarefori