‏قهرمان امشب ورزش دنیا "بریاما دابو" دونده دو ۵۰۰۰ متر از گینه بیسائو بود

🔹او در ۳۰۰متر پایانی مسابقه‌های قهرمانی جهان، دست جاتان بازبی، دونده‌ کشور کوچک آروبا را، که دیگر نای دویدن نداشت، گرفت و تا خط پایان همراهی‌اش کرد.

قهرمانی یعنی انسان بودن و انسان بودن در این دورانِ قحطیِ انسانیت قهرمانی است❤

@AkhbareFori