♦️عجیب اما واقعی!

🔹امروز صف شلوغی در اتاق عمل‌ها بود.

🔹مردم صف بسته بودند برای سزارین پیش از موعد، تا تاریخ تولد بچه شان ۹۸۷۶ بشود!

🔹این خبر را یک پزشک جراح داده است!

@AkhbareFori