♦️تنها ۲ درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند!

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

🔹وزیر نفت در نشست امروز کمیسیون اعلام کرد که ۴ و نیم میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده‌اند اما فقط ۲ درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

🔹به همین دلیل سوخت‌گیری به ۲۰ لیتر در هر مرحله در جایگاه محدود شده است.

@AkhbareFori