حکایت مدیری که به حذف یارانه‌اش اعتراض کرد!

سخنگوى ستاد اجرایى تبصره ١٤ قانون بودجه:

🔹فردى جزو مدیران ارشد بوده است؛ با دریافت حقوق ۱۵میلیون تومان که سه ماشین و ۲منزل به اسمش بوده و به حذف یارانه اعتراض کرده است

@AkhbareFori