♦️فیفا: برای اطمینان از ورود بانوان به ورزشگاه در بازی ایران و کامبوج، هیاتی به تهران اعزام خواهد شد

🔹یوری ژورکائف، رئیس اجرایی بنیاد فیفا، به‌ تهران می‌‌آید تا فیفا از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی در بازی تیم‌های ملی ایران و کامبوج مطمئن شود

🔹ژورکائف، که همراه یک گروه به تهران می‌آید، گفته: ایران موضوع داغی است و آماده می‌شوم تا به تهران سفر کنم.

@AkhbareFori