داریوش ارجمند: ساواک به علی شریعتی می‌گفتند "نواب صفوی" و به من هم می‌گفتند "چاقوکش نواب صفوی"!

🔹یک بار در ساواک به آقای شریعتی گفته بودند "اسم دوستانت را بگو"، و او نام مرا برده بود.

🔹آن‌ها به علی شریعتی می‌گفتند "نواب صفوی" و به من هم می‌گفتند "چاقوکش نواب صفوی"!

🔹شریعتی تأکید می‌کرد؛ "در مسجد کرامت یک روحانی جوانی است به‌نام سید علی خامنه‌ای، بروید پای صحبتش بنشینید ببینید چه می‌گوید".

🔹من آن روز که ساواک آقای خامنه‌ای را گرفت در همان مسجد بودم و این‌ها را دیدم.

🔹من تحت تأثیر دو «علی» هستم؛ علی خامنه‌ای و علی شریعتی

🔹آقای خامنه‌ای همان راه امام را با شدت و حدّت بیشتری دارد می‌رود.

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/113665/