در روزگاری که برخی‌ها فرزندان خود را برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر می‌فرستند، باز هم فرهنگیان و آموزگارانی هستند که با دل و جان پای کارمانده‌اند و فرزندانِ پاک و معصوم این خاک را می‌پرورانند.

🔹این آموزگار در شهرستان لردگان، استان چهارمحال و بختیاری تدریس می‌کند، اشعارکتاب درسی را به گونه‌ای برای دانش آموزانِ دبستانی می خواند که آن‌ها را عاشق آواز سنتی کرده است👏👏

@AkhbareFori