ایتالیا، آلمان و درس‌هایی که در مواجهه با کرونا باید یاد بگیریم

🔹سرعت‌عمل دولت در اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت و وحدت مردم برای رعایت نکات بهداشتی، کرونا را در اروپا تا اندازه زیادی مهار کرده است

درباره گام‌های اروپایی علیه کرونا بیشتر بخوانید

https://khabarfoori.com/detail/1700036