♦️مدیریت بحران خوزستان: ملخ هم به اندازه کرونا باید جدی گرفته شود

🔹مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: به اندازه ای که باید برای مبارزه با کروناویروس جدی باشیم‌ باید در مبارزه با هجوم ملخ ها به مزارع استان نیز جدی باشیم. حاجی زاده خاطرنشان کرد: برای مبارزه با ملخ ها، فرمانداران باید به جد پای کار بیایند به ویژه در مناطقی که زراعت های فراوانی وجود دارد باید تلاش شود تا شاهد هجوم ملخ ها و از بین رفتن این مزارع در استان نباشیم

#اخبارفوری_خوزستان را اینجا ببینید

t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw