♦️شوخی کاربران فضای مجازی با کرونا

💬ما همون مادرشوهرای آینده ایم که عروسامون خواهند گفت: «این عفریته رو‌ کرونا نکشت، من چطور از پسش بربیام؟»😝

💬یکم نفس تنگی دارم، ایشالا که یه شکستگیِ دنده ساده‌ست😐🖐

💬‏من انقدر گرمی خوردم منتظرم V.Behdasht بگه چی تنته🚶🏻‍♂️

💬‏اینم شانس ما بود

روز مادر همه جا امن و امان بود.

روز پدر شده قیامت. اون لنگه جوراب هم نخواستیم

(صحبت آقایون با هم)🤦🏻‍♂️

💬با دیدن برنامه‌های صدا و سیما متوجه شدم که کرونا یکی از ویتامین‌های لازم برای بدنه😀

@AkhbareFori