♦️ضعف سیستم‌های آموزشی مجازی علت هجوم مردم به شمال!

🔹این روزها ضعف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش باعث بروز بحران در کشور شده است، چرا که با تعطیلی مدارس عملا دانش‌آموزان هیچ کاری ندارند و همین مسئله باعث می‌شود که خانواده‌ها از این فرصت استفاده کنند و در این شرایط بحرانی کشور به شمال سفر کنند!

⚠️پیشنهاد می‌شود آموزش‌وپرورش به سرعت سرویس‌های آموزش مجازی را فعال کند تا دانش‌آموزان بتوانند از این فرصت استفاده کنند؛ آموزش به هیچ وجه نباید در کشور تعطیل شود...

@AkhbareFori