وقتی میگویند فطرت انسان خداجوست آن زمانی که دستت از همه‌جا کوتاه شد دنبال یک قدرت مطلق میگردی!

🔹دولت چین اجازه داده تا مسلمانان چینی در اماکن عمومی نماز بخوانند و برای مقابله با کرونا دست به دعا بردارند

🔹قسمت جالب این حرکت آن جمعیتی است که قبله را به اشتباه ایستاده‌اند چون آنها اصلا مسلمان نیستند ولی با قوه‌ای ناخودآگاه به مسلمانان اقتدا کرده‌اند

@AkhbareFori