زیاده‌روی در تقدیم تاج‌گل‌های طبیعی در مراسم‌ترحیم مرحوم عسگر اولادی

🔹کاش بستگان مرحوم برنامه ریزی می‌کردند جای این حجم از دسته‌گل( که مبلغ آن دهها میلیون تومان است) که هیچ آورده‌ای برای مرحوم ندارد، هزینه‌اش را برای ازدواج جوانانِ کم بضاعت جمع آوری می‌کردند/عکاس:حمید وکیلی

@AkhbareFori