🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام حسین(ع):جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌پنجشنبه

۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۱۹ محرم ۱۴۴۱

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM