خودداری شبکه خبر از پخش زنده نشست خبری ظریف 🔹در حالی که پخش زنده انواع نشست‌های ریز و درشت خبری، جزو برنامه‌ها و وظایف همه روزه ی شبکه خبر صدا و سیماست؛ این شبکه از پخش مستقیم نشست خبری وزیر امور خارجه کشورمان که به تازگی توسط آمریکا تحریم شده است، خودداری…