♦#چند_خبر_کوتاه

🔹تلویزیون ژاپن: ترامپ لحن خود را در برابر ایران نرمتر کرد.

🔹نیویورک تایمز: شینزو آبه در تهران به دنبال میانجی‌گری نیست.

🔹پزشکیان، نایب رئیس مجلس: تخصیص ارز دولتی در حال حاضر کاهش یافته است.

🔹دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس کشت خشخاش در جنگل‌های فارس را تکذیب کرد.

🔹وزیر خارجه روسیه: برخی عادت دارند تمام مشکلات منطقه را به ایران نسبت دهند تا مسئله فلسطین به حاشیه برود.

@AkhbareFori